Aktuality

Vyšel článek v Scientific Reports

Vliv klonálního testování na efektivitu genomického hodnocení ve šlechtění lesních dřevin

Pracovní schůzka v Norsku

2.-5. října 2021 se v Norsku uskutečnila pracovní schůzka projektu FORGENRES.