Aktuality

Prostorová optimalizace genetické probírky v semenných sadech lesních dřevin

Nový vědecký článek v Annals of Forest Science.

Vysokokapacitní fenotypování a sběr DNA pomocí dronů

Efektivní metoda fenotypizace populací lesních dřevin.

Vyšel článek v Scientific Reports

Vliv klonálního testování na efektivitu genomického hodnocení ve šlechtění lesních dřevin

Pracovní schůzka v Norsku

2.-5. října 2021 se v Norsku uskutečnila pracovní schůzka projektu FORGENRES.