Aktuality

Landscape Breeding: nové paradigma v obhospodařování lesů

Webinář, 17. ledna 2023, SLU, Umea Švédsko

Prostorová optimalizace genetické probírky v semenných sadech lesních dřevin

Nový vědecký článek v Annals of Forest Science.

Vysokokapacitní fenotypování a sběr DNA pomocí dronů

Efektivní metoda fenotypizace populací lesních dřevin.

Vyšel článek v Scientific Reports

Vliv klonálního testování na efektivitu genomického hodnocení ve šlechtění lesních dřevin